Vuokramökit/

Uthyrningstugor/

Cottages for rent

Uppstuga - rak.vuosi /byggår/building year 1839 (pitkäaikaisvuokralla/långtidskontrakt/long term rented)

Skogsgrinden - rak.vuosi/byggår/building year 1999
(vuosisopimus/årskontrakt/long term rented)

Strandbo - rak.vuosi/byggår/building year 2010 (lyhytaikaista lomailua varten/för korttidskontrakt/for short-time-visitors)alppikarho.jpg